For better experience, turn on JavaScript!


About Bioinformaticshome.com Joukkueemme lyhyet elämäkerrat
Valitse toinen kieli:

Joukkueemme lyhyet elämäkerrat


Martti.jpg Martti T. Tammi
a.k.a Dr. Martti.


Sain Ph.D. vuonna 2002 Uppsalan yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja väitöskirjani Nobelin lääketieteen laitoksessa, Karolinska Institutet, Tukholma. Myöhemmin liittyin Singaporen yliopistoon bioinformatiikan tutkimuksen johtamiseen biotieteiden laitoksella luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä biokemian osastolla lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Opetan, johdan tutkimusryhmiä sekä järjestän työpajoja eri yliopistoissa. Esimerkiksi Etelä-Koreassa, Thaimaassa, Ruotsissa, Malesiassa, Filippiineillä. Muutama vuosi sitten perustin menestyvän tutkimusyksikön Sime Darby Plantationille Malesiaan.

Nopeasti kasvava genitiikkaan liittyvien tietojen määrä ja mahdollisuudet yhdistää nämä terveydenhuoltoon kannustavat minua kehittämään uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat kustannusten alenemisen ja parantavat terveydenhuollon tehokkuutta.

Vuonna 2003 haploidiset ihmisen genomin sekvenssitiedot antoivat monia yllätyksiä. Sittemmin eri ryhmät eri puolilla maailmaa ovat sekvensoineet ja jatkaneet miljoonien yksilöiden sekvensointia; Näin ollen tulevaisuudessa on vielä paljon valtavia löytöjä. Se on jännittävää ja mielenkiintoista!

Tiedejulkaisut.
Kirjat ja luvut.

linkedin logo R

Dr Khang.jpg Dr. Khang Tsung Fei


Olen tilastotieteilijä, joka nauttii tietopohjaisen tarinankerronnan taiteesta. Olen tällä hetkellä Malayan yliopiston matematiikan instituutin vanhempi lehtori Malesiassa.

Vuosien ajan kiinnostukseni biologiaan ja lääketieteeseen on johtanut minut moniin hedelmällisiin yhteistyöhön ja neuvotteluihin (ja ystävyyteen) biologien ja lääkäreiden kanssa. Tämä on osa työtäni, jota nautin hyvin. Työskentelemällä erilaisten tietotyyppien kanssa (esim. Sekvenssi, morfologiset, ekologiset, kliiniset tiedot) integroitujen analyysien tuottamiseksi olen myös ymmärtänyt nerokkaiden tiedonkerääjien työvoiman merkityksen ja että tilastojen järkevä käyttö on avain merkitykselliseen analyysiin.

NCBI Tiedejulkaisut

Dr Lloyd.jpg Dr. Lloyd Low


Olen tällä hetkellä Bioinformatiikan tutkija Davies Research Centerissä, Adelaiden yliopistossa. Ennen tätä olin apulaisprofessori ja Perdana-yliopiston Bioinformatiikan keskuksen (PU-CBi) (School of Data Sciences) tuotteiden ja palveluiden johtaja. Suoritin tohtorin tutkinnon perinnöllisyystieteessä Melbournen yliopistosta ja jatko-opinnot Monashin yliopistossa. Tällä hetkellä olen myös osallistunut osa-aikaiseen jatko-tutkintoon biostatistiikassa, joka on Australian Biostatistics Collaborationin (BCA) kurssi.

Tutkimuskohteeni ovat seuraavan sukupolven sekvensointi (next-generation sequencing, NGS), genomikokoonpano, geeni-merkinnät, molekyylievoluutio ja vertaileva perinnöllisyystiede. Tutkimukseni kohteet ovat kärpäset, madot, ihmiset, kädelliset, bakteerit, vesipuhvelit ja karja. Olen kirjoittanut ensisijaisena sekä toisena kirjailijana tutkimusartikkeleita kansainvälisesti tunnustetuissa vertaisarvioiduissa lehdissä, ja olen esittänyt työtäni useissa kansainvälisissä konferensseissa. Olen kahden patentin yhteiskirjoittaja probioottisten bakteerien merkittavästä löytämisestä sekä niihin liittyvistä perinnöllisyystutkimuksista. Viime aikoina olen myös kirjoittanut käytännön käsikirjan NGS:stä. Lisäksi minulla on kokemusta sähköisen oppimisen (e-Learning) sisällön kehittamisestä biologiassa, bioinformatiikan, biostatistiikan ja perinnöllisyystieteen opetuksen opettajakoulutettaville. Olen opettanut sekä auttanut edistamään lukuisia työpajoja NGS:stä ja biostatistiikasta.

Tiedejulkaisut

linkedin logo R

Mr Patrick.jpg Mr. Patrick Le


Tällä hetkellä toimin verkkosivujen kehittäjänä merkittävässä australialaisen yrityspankin palveluksessa, jossa olen syvästi sitoutunut rakentamaan ja kehittämään sovelluksia pankin digitaalisiin tarpeisiin. Minulla on myös ollut etuoikeus toimia teknisenä konsulttina useissa projekteissa, joista jokainen tarjoaa ainutlaatuisia haasteita ja palkintoja. Yksi erottuvista kokemuksistani oli kuuluisan saksalaisen elintarvikeyrityksen sovelluskehitysprojektin johtaminen, mikä johti lopulta ylennykseni yrityksen teknologiajohtajaksi (CTO).

Tämän lisäksi olen osallistunut chatbot-teknologialle omistetun verkkosivuston ja toisen biotekniikan kiehtovaan maailmaan keskittyvän verkkosivuston luomiseen. Bioinformaticshome.com-sivustolla tehtäväni on johtaa ja hallita joitain teknisiä näkökohtia, mikä varmistaa saumattoman ja huippuluokan verkkokokemuksen.

linkedin logo R

Sendng mail